Jak žít významný život

Poslouchat audio
Irena PeštováSEBEROZVOJ

Žijete doopravdy svůj život, nebo jen existujete? Jste zde za nějakým účelem? Jak může být vaše chování určováno tím, čemu věříte?

Duchovní prázdnota je všeobecná nemoc. Pak ale nastane v životě okamžik, kdy se dostaneme do určitého bodu a řekneme si: Přeci musí být život něco víc, než jen ráno vstát, jít do práce, přijít domů a koukat na televizi. Jít spát, ráno vstát, jít do práce, přijít domů, koukat na televizi. Jít spát a o víkendu chodit na párty.

Mnoho lidí namitne: „Ale já žiju“. Odpověď zní: Ne ty nežiješ – to je jenom existování.

V každém z nás je vnitřní touha. Ty nejsi náhoda. Možná tě tvoji rodiče neplánovali, ale je tu vyšší Existence, která projevila svůj záměr, a narodil ses. Každý jeden z nás jsme tu za nějakým účelem. Na tobě velmi záleží. Ty máš význam pro tento svět. Ty máš význam pro historii. Ty máš význam pro tento Vesmír. Všichni lidé jsou zde na Zemi jako jedna skládačka, takové puzzle. Každý z nás jsme jedním dílkem z té velké skládačky. A kdyby ten tvůj dílek chyběl, Vesmír by byl neúplný.

Někteří lidé svůj život přežívají, někteří ho žijí úspěšně. Co je ale důležité: Uvědomit si to, k čemu tady na Zemi jsme.

Mnoho inteligentních lidí se ptá: „Proč se mi nedaří vyřešit moje problémy?“ Mnoho úspěšných se ptá: „Proč se necítím spokojený? Proč se cítím jako nějaký podvod? Proč cítím, že musím předstírat, že jsem víc, než jsem?“

Život a jeho smysl

A tím se dostáváme ke smyslu života, podstaty, záměru: Proč jsem tady? K čemu tady jsem? Kam jdu? To nejsou náboženská témata. To jsou lidská témata. Ve všech oblastech života se vždy najdou fanatici. Je mnoho náboženských fanatiků. Jsou světští fanatici, inteligentní fanatici, méně inteligentní fanatici. Každý má svůj pohled na svět. Každý ve svém životě sází na něco jiného. Jen je třeba vědět, proč na to sází, spíše než, na co sází.

Pokud jste vedoucí podniku, firmy nebo zastáváte vedoucí místo v politice, ve sportu, v umění, v akademické oblasti, v jakékoliv oblasti – nevlastníte to. Jste nad tím pouze dozorce. Jste zodpovědní. Všichni jsme zodpovědní - za tuto planetu, za to, aby život zde na Zemi byl pro příští generace lepší.

A proto potřebujete porozumět, jaký je váš svět, jaký je ten váš pohled na svět. Ale většina lidí o tom ani nepřemýšlí. A zde je ten problém. Lidi si to opravdově v hlavě nikdy nepromýšlí, neuspořádávají, nehodnotí, neprocítí. A pak řeknou: „Já věřím tomu a tomu, z toho a toho důvodu.“

Možná jste ateista. Ale i přesto váš pohled na svět určuje všechno ve vašem životě. Váš pohled na svět určuje vaše rozhodnutí. Určuje, jaké máte vztahy. Určuje míru vašeho sebevědomí. Ve vašem životě to opravdu určuje všechno. To, čemu věříme, očividně určuje naše chování. A naše chování určuje, čím se v životě staneme.

Zkouška vašeho pohledu na svět není v tom, jak se chováte v dobrých časech. Zkouška vašeho pohledu na svět je v tom, jak se chováte ve zlých časech.

Desátek: V Bibli se uvádí, že bychom měli 10% z toho, co dostaneme, dát na dobročinnost. Předat peníze dál tak, aby to pomohlo ostatním lidem. Proč? Protože pokaždé, když dáváte, naruší to vaše sevření materialismem. Materialismus je jen o získávání – získat všechno, co lze. Zakonzervovat to, sednout si na tu konzervu a zbytek nás nezajímá. Materialismus je o množství, mít víc a víc. Myslíme si, že skvělý život je o tom, vypadat dobře, cítit se dobře a mít majetek a peníze. Ale tohle není skvělý život! To není dobrý život. Mnoho lidí má peníze, majetek, vypadá dobře atd., a přesto se necítí šťastní.

Kdyby vás peníze skutečně udělaly šťastnými, potom by ti nejbohatší lidé na světě byli ti nejšťastnější. Ale tak to není. Takže skvělý život není o tom vypadat dobře, nebo o vlastnění věcí a majetku.

Je to o tom být dobrý, dělat dobro. Dát svůj život ve prospěch celku.

Být významný v životě není o našem postavení, protože vždycky se najde někdo, kdo má vyšší postavení než vy. Nepřichází ani ze sexu. Nepřichází z výše vašeho platu.

Význam našeho života plyne ze služby.

Je to rozdávání našeho života. Toho, v čem nacházíme smysl a význam.

Účelem vlivných a slavných lidí není, aby si zvyšovali své ego, nebo svoji hodnotu ve společnosti. Účel vlivných lidí je přimlouvat se za ty, kteří žádný vliv nemají. Mimochodem vaše hodnota ve společnosti není totéž jako vaše sebepřijetí. Vaše hodnota není založena na vašich cennostech. Je založena na úplně jiném souboru věcí.

Někdo si myslí, že to nejlepší je žít duchovně a myslí si, že stačí chodit do kostela, vyzpovídat se, či pomáhat druhým apod. Ale pravda je jiná.

To nejlepší, co můžete udělat se svým životem, ať věříte (v Boha, Vesmír, Absolutno atd. – je jedno, jak to nazýváte), nebo jste ateisti… to nejlepší co můžete udělat je:

Být tím, čím jste. Být sám sebou. Když vy jste vy.

Proč? Protože tu nejste náhodou. Z nějakého důvodu jste sem přišli. A tak když děláte to, co je vám přirozené, to co vám jde nejlíp, to co vám přináší radost a jde lehce, tak to je to, co zde na tomto světě máte dělat. Naplňujete svůj život. Energie jakoby sama přichází. Čas přestává existovat.

Jste tím, čím jste.

Již nemusíte být někým jiným. Našli jste své schopnosti, svůj talent, který vám byl dán. A to má každý z nás. Je jedno, zda jste dobrým truhlářem či výzkumníkem, dobrou hospodyní nebo dobrým sportovcem či obchodníkem, umělcem atd.

Závěr a vybídka

Podívejte se na to, co „máte ve svých rukou“. Podívejte se na to, co vám bylo dáno. Použijte svoji identitu. Využijte svého daru, svých schopností, svého vlivu, svého příjmu. A řekněte si: „To není o mě. Je to o tom, že dělám tento svět lepším místem“.

A jak to vidíš Ty?